Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γαλλικό Ινστιτούτο: Τιμητική εκδήλωση για τις «Πανεπιστημιακές Συμμαχίες» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Οι διακρατικές Συμμαχίες «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που θεσμοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου Emmanuel Macron το 2017, αποτελούν μια ισχυρά δομημένη δράση στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας. Μετά από δύο προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα έτη 2019 και 2020, επιλέχθηκαν 41 Συμμαχίες πανεπιστημίων, των οποίων φορείς είναι διάφορα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ευρώπης.

Η Ελλάδα και η Γαλλία συμμετέχουν σε πολλές από αυτές τις Συμμαχίες συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του πανεπιστημίου του μέλλοντος, εστιάζοντας στην ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και προωθώντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πέντε από αυτές τις συμμαχίες συμμετέχουν ταυτόχρονα ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια:
ATHENA: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/ Université d’Orléans,
CIVIS: ΕΚΠΑ/ Aix-Marseille Université,
EPICUR: Α.Π.Θ./ Université de Strasbourg / Université de Haute-Alsace,
ERUA: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis,
EU-CONEXUS: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Université de La Rochelle.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και με διαπιστωμένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων φοιτητών-τριών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γαλλία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει στις 23 Ιουνίου 2022, στις 19:00, σε συνεργασία με τα παραπάνω 11 πανεπιστήμια, εκδήλωση για να τιμήσει τις Συμμαχίες και να τις προβάλλει στο ευρύ κοινό. Η εκδήλωση θα επιτρέψει στους επικεφαλής των συγκεκριμένων πανεπιστημίων να παρουσιάσουν τη Συμμαχία τους, να αναλύσουν τη συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας και να αναδείξουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση είναι πρωτίστως ένα φόρουμ για τον ρόλο και τη συμβολή των πανεπιστημίων στην οικοδόμηση της Ευρώπης του μέλλοντος, μέσω νέων μοντέλων εκπαίδευσης και καινοτόμων προγραμμάτων που προωθούνται από τη συνεργασία των φοιτητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων-Συμμάχων.

Info

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα του Γαλλικού Ινστιτούτου και στην ιστοσελίδα του www.ifg.gr

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 19:00

Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Σίνα 31

Είσοδος ελεύθερη.

Ταυτόχρονη μετάφραση.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More