Δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης στην Κίσσαμο

Την Πέμπτη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης «Κατασκευή Ιστοσελίδας» που οργάνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ι.Νε.Δι.Βι.Μ. στο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Έχουν επίσης ολοκληρωθεί τα τμήματα «Αγγλικά για το χώρο εργασίας», «Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα» ενώ συνεχίζεται το τμήμα Ιταλικά για τον τουρισμό

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

Generated by Feedzy