Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΕ: Το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή Πουτζδεμόν κατά της Ευρωβουλής – Δεν ανακηρύσσεται Ευρωβουλευτής

Ανταπόκριση: Γιώργος Συριόπουλος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε σήμερα (6/7) ότι απορρίπτεται η προσφυγή των Puigdemont i Casamajó και Comín i Oliveres, με την οποία αμφισβήτησαν την άρνηση του πρώην Προέδρου του Κοινοβουλίου να τους αναγνωρίσει την ιδιότητα του ευρωβουλευτή.

Οι προσφεύγοντες Carles Puigdemont i Casamajó και Antoni Comín i Oliveres, κέρδισαν δύο έδρες στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθησαν στην Ισπανία στις 26 Μαΐου 2019.

Στις 29 Μαΐου 2019, ο τότε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έδωσε οδηγία στον Γενικό Γραμματέα του θεσμικού οργάνου με σκοπό, αφενός, να αρνηθεί σε όλους τους εκλεγμένους στην Ισπανία υποψήφιους την πρόσβαση στην ειδική τελετή υποδοχής, καθώς και την βοήθεια που παρέχει το όργανο στους νεοεκλεγέντες του Κοινοβουλίου, και, αφετέρου, να ανασταλεί η διαπίστευσή τους, έως ότου το Κοινοβούλιο λάβει επίσημα την επιβεβαίωση της εκλογής τους.

Στις 15 Ιουνίου 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο (Ισπανία) απέρριψε αίτημα των προσφευγόντων να ανακληθούν τα εθνικά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εναντίον τους από τα ισπανικά ποινικά δικαστήρια.

Στις 17 Iουνίου 2019, η ισπανική εκλογική επιτροπή κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο τον κατάλογο των εκλεγμένων υποψήφιων στην Ισπανία ο οποίος δεν περιλάμβανε τα ονόματα των προσφευγόντων. H επιτροπή αυτή απέρριψε, κατ’ ουσίαν, τη δυνατότητα να παράσχουν τον όρκο υπακοής στο Ισπανικό Σύνταγμα, μέσω γραπτής δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου ή μέσω αντιπροσώπων, με το σκεπτικό ότι αυτός ο όρκος πρέπει να διενεργηθεί αυτοπροσώπως ενώπιον της κεντρικής εκλογικής επιτροπής. Κατόπιν, κήρυξε κενές τις έδρες που τους αναλογούν στο Κοινοβούλιο, καθώς και την αναστολή όλων των προνομίων που θα μπορούσαν να έχουν λόγω των καθηκόντων τους.

Στις 27 Ιουνίου 2019, ο πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απέστειλε επιστολή στους προσφεύγοντες, τονίζοντας, ουσιαστικά, ότι δεν μπορούσε να τους θεωρήσει μελλοντικά μέλη του Κοινοβουλίου, καθώς τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των εκλεγμένων υποψηφίων που κοινοποιήθηκαν επίσημα από τις ισπανικές αρχές.

Οι προσφεύγοντες άσκησαν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ΓΔΕΕ, αμφισβητώντας, αφενός, την από 29 Μαΐου 2019 οδηγία του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, την άρνηση του ίδιου να τους αναγνωρίσει ως ευρωβουλευτές, που περιέχεται στην επιστολή του της 27ης Ιουνίου.

Συνελήφθη ο Καταλανός αυτονομιστής ηγέτης Κάρλας Πουιτζντεμόν στη Σαρδηνία

Το Κοινοβούλιο, υποστηριζόμενο από την Ισπανία, επικαλέστηκε, κυρίως, το απαράδεκτο της προσφυγής, λόγω της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά ορισμένες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση, και λόγω της απουσίας προσβαλλόμενων πράξεων.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΓΔΕΕ απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφυγή του Puigdemont i Casamajó και του Comín i Oliveres με την οποία αμφισβήτησαν την άρνηση του πρώην Προέδρου του Κοινοβουλίου να τους αναγνωρίσει την ιδιότητα του μέλους του Κοινοβουλίου και τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More