Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εύκολα μέσω gov.gr έγγραφα στον δήμο Κιλελέρ

Θυρίδες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης ενεργοποίησε ο δήμος Κιλελέρ.

Οι εν λόγω Θυρίδες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Οι πολίτες μπορούν πλέον με αμεσότητα να αιτούνται και να λαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα, διάφορα έγγραφα τα οποία  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου 4727/2020.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημότες του Κιλελέρ μπορούν μέσω τα ΕΨΠ να προχωρήσουν σε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου, αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων κ.λπ. τα οποία δεν μπορούν να εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα από το gov.gr θα δρομολογούνται προς το Δήμο Κιλελέρ μέσω των εκεί ενεργών του θυρίδων οι παρακάτω αιτήσεις προς:

Τη θυρίδα των Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού
Τη θυρίδα Δημοτολογίου, που θα εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις
Τη Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει ληξιαρχικά έγγραφα
Τη Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες

Για τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά – ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ), δεν απαιτείται να υπογράφονται ιδιόχειρα ή να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα δεδομένου ότι με την ανάρτηση η θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr. Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Από 1η Ιουλίου 2022 οι δημότες του Δήμου Κιλελέρ έχουν  την επιλογή να δρομολογήσουν την αίτησή τους  στο Δήμο, καταργώντας έτσι τα ενδιάμεσα βήματα του ΚΕΠ. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη για το Δήμο, δεδομένου ότι το περιβάλλον των θυρίδων τον βοηθά να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιο εύκολα και πιο γρήγορα και να εξυπηρετεί απευθείας τους δημότες τους.

Ο σύνδεσμος που αποτελεί το σημείο εισόδου για τον πολίτη για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι ο εξής: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/.

Ενναλακτικά, ο πολίτης μπορεί να εισέλθει στις υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κιλελέρ πατώντας στο σχετικό εικονίδιο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΙΔΑ» (https://kileler.gov.gr/ilektronikes-ypiresies-gov.html)

 

 

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More