Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λέσβος: Fire-res- Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών

Τα ακραία περιστατικά μεγάλων πυρκαγιών εξελίσσονται πλέον σε μείζονα περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική απειλή εν μέσω της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις ημέρες μας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις που να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια, τη συμπεριφορά και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών που εξελίσσονται κυρίως στη ζώνη της μείξης δασών-οικισμών, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και άλλες αξίες σε κίνδυνο.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλαμποκίδη συμμετέχει στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal/ EU Horizon 2020 Framework Programme) με θεματολογία “Πρόληψη και Καταπολέμηση Ακραίων Δασικών Πυρκαγιών (EWE) με την Ενσωμάτωση και Επίδειξη Καινοτόμων Μέσων”: FIRE-RES (2021-2025) – Innovative technologies & socio-ecologicaleconomic solutions for fire resilient territories in Europe.

Το 4-ετές αυτό ερευνητικό πρόγραμμα με ελληνικό τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες και κοινωνικοοικολογικές-οικονομικές λύσεις για ανθεκτικές στην πυρκαγιά περιοχές (FIRE-RES)» έχει ως κύριο σκοπό να αναπτύξει μία Ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης των πυρκαγιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των Μεγα-Πυρκαγιών και την ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλούνται στην Ευρώπη λόγω και της κλιματικής κρίσης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική μείωσης του κινδύνου πυρκαγιάς αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ της Πρόληψης-Ετοιμότητας, της Ανίχνευσης-Απόκρισης και της Αποκατάστασης-Προσαρμογής με ολιστικό τρόπο, συνυπολογίζοντας τη διασύνδεση αυτών των 3 φάσεων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα FIRE-RES συγκεντρώνει μία διεπιστημονική, πολυπαραγοντική κοινοπραξία 34 εταίρων από 13 χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Χιλή) που συνδέονται με ευρύτερα δίκτυα στον τομέα της επιστήμης και της διαχείρισης μείωσης καταστροφών και δασικών πυρκαγιών.

Επιμέρους στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος FIRE-RES είναι:

να καθορίσει τα περιστατικά των «Ακραίων Δασικών Πυρκαγιών» και τους κύριους άξονες για την αντιμετώπιση του φαινομένου των επαναλαμβανόμενων καταστροφικών πυρκαγιών και την αύξηση της πυρο-ανθεκτικότητας των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή
να αναπτύξει, αξιοποιήσει και αναδείξει καινοτόμες λύσεις σε διοικητικό, κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, οικολογικό και υγειονομικό/ ασφάλειας επίπεδο
να ενσωματώσει και εφαρμόσει τοπικά τις εξειδικευμένου επιπέδου καινοτόμες λύσεις σε Ζώσες/ Ανοικτές Περιοχές Καινοτομίας (Living Labs) σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα, των επιστημονικών κοινοτήτων, των ιδιωτικών εταιρειών και των ομάδων πολιτών στα διάφορα στάδια διαχείρισης των δασικώνπυρκαγιών
να ενισχύσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα Ακραία Περιστατικά Δασικών Πυρκαγιών και να μεταφέρει την απαραίτητη γνώση-εμπειρία στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στην Ελλάδα, καινοτόμες λύσεις αναμένεται να εφαρμοστούν σε 3 Ζώσες/ Ανοικτές Περιοχές Καινοτομίας (Living Labs) στη Λέσβο, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική σε αγαστή συνεργασία με τους Δημόσιους Φορείς του Ελληνικού Κράτους (Πυροσβεστικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία, Περιφέρειες, Δήμοι και Εθελοντές) και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ερευνητικού προγράμματος ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://fire-res.eu/

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More