Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Συνεχίζονται οι αιτήσεις ένταξης – Παροχή υπηρεσιών από την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ – Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

Η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ) αναλαμβάνει για ένα χρόνο -ύστερα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης την περασμένη Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013- την υλοποίηση του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», το οποίο λειτουργεί μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

kat-oikon-frontida-ika-dimos

Όπως είχαν δημοσιεύσει σε αναλυτικό ρεπορτάζ τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ 526/12-12-12), πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έρχεται να αντικαταστήσει το «Βοήθεια στο Σπίτι» που πλέον έχει καταργηθεί.

Σκοπός του είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και έτσι να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Η ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ θα προσφέρει στους δικαιούχους του προγράμματος υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (όπως ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, συνοδεία ωφελούμενων σε διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.), υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας (π.χ. μέτρηση πίεσης, σακχάρου, σφυγμών, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.) καθώς και υπηρεσίες οικιακής βοήθειας, όπως διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας της οικίας, ψώνια, ντύσιμο κ.λπ. Ειδικότερα, σε κάθε ωφελούμενο θα παρέχονται υπηρεσίες 10 ωρών μηνιαίως, με συχνότητα δύο επισκέψεων τουλάχιστον την εβδομάδα και ελάχιστο χρόνο ανά επίσκεψη τριάντα (30 λεπτά), ανάλογα με τις ανάγκες του ηλικιωμένου.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως η αμοιβή του παρόχου (ήτοι της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ) ανά ωφελούμενο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου, καθώς και οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

Κριτήρια ένταξης

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος είναι τα εξής: να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα (ήτοι ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημά του να είναι κάτω των 7.715, 65 ευρώ ετησίως) και το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ.

Ακόμη, η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, να μην λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα και τέλος να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ του συνταξιούχου και ο αριθμός μητρώου φορέα συνταξιοδότησης, απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων. πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος/η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιώνει με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας και του ατομικού εισοδήματός του.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Καρπενήσι, ενώ σημειώνεται πως αναμένεται η ανακοίνωση κι άλλων σημείων υποβολής των αιτήσεων (όπως ανταποκριτές του ΟΓΑ, ΚΕΠ κ.λπ.).