Υπουργείο Πολιτισμού: Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 5Κ/2022 για πρόσληψη 122 μονίμων υπαλλήλων

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η 5Κ/2022 προκήρυξη  του ΑΣΕΠ  που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες ανά την Ελλάδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 21 Ιουλίου στις 08:00 και λήγει την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 14:00.

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, είναι η Πιστοποίηση Αγγλικών και η Πιστοποίηση Υπολογιστών. Ειδικότερα, ζητείται:

H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)
H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι οι 122 θέσεις εργασίας κατανέμονται σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολίτικων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

Generated by Feedzy