Μεγάλη Τρίτη: «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» – Το τροπάριο της Κασσιανής, οι μωρές παρθένες και τα τάλαντα

Ένα από τα πιο γνωστά τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας είναι το τροπάριο της Κασσιανής, που δεσπόζει στην ακολουθία της Μεγάλης

Περισσότερα