Βουλή: Ψηφίζεται το ν/σ για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή – Στις 12 η ομιλία του πρωθυπουργού

Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με το νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα από τη Βουλή. Στη συζήτηση στην Βουλή αναμένεται να μιλήσει στις 12:00 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο πλαίσιο είναι προσαρμοσμένο στις αλματώδεις επιστημονικές εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την εξωσωματική γονιμοποίηση και τις κοινωνικές απατήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κυρίαρχα ζητήματα αναδείχθηκαν:

–η αύξηση του ηλικιακού ορίου, στα 54 έτη, των γυναικών στις οποίες δύναται να εφαρμοστεί η μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, για τις γυναίκες 50 ετών και μιας ημέρας έως 54 ετών.

– Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς, αλλά και για κοινωνικούς λόγους.

– Η κατάργηση της απαίτησης συναίνεσης του συζύγου για την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί. Προβλέπεται μόνο η επίσημη ενημέρωση του συζύγου-συντρόφου από τη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή την Τράπεζα Κρυοσυντήρησης. Επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των συγκεκριμένων ωαρίων της, χωρίς τη συναίνεση του συζύγου-συντρόφου.

–Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου παράτασης στη διάρκεια κρυοσυντήρησης. Πλέον η διάρκεια κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται για 5 έτη κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούχων χωρίς ανώτατο όριο παράτασης.

–Οι τρεις επιλογές που θα έχει ο δότης: την πλήρη ανωνυμία δότη/δότριας, την πλήρη επωνυμία, τη σχετική επωνυμία ώστε το τέκνο, όταν ενηλικιωθεί, θα μπορεί να λάβει γνώση των προσωπικών στοιχείων του/της δότη/δότριας γενετικού υλικού. Ο δότης προστατεύεται από κάθε αξίωση αναγνώρισης πατρότητας, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

–Η ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με ειδικό εργαστήριο, αποκλειστικά για τα άτομα με HIV. Διασφαλίζεται η δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, πάντα όμως με τον έλεγχο και με την ειδική άδεια από την Αρχή για τεχνητή σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο για θεραπεία.

–Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για αλλαγή χαρακτηριστικών φύλου ανήλικων ίντερσεξ ατόμων.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

Generated by Feedzy