Δείτε με ένα κλικ πόση άδεια δικαιούστε και τι έχει δηλώσει ο εργοδότης σας

Είμαστε πλέον στην εποχή του ίντερνετ και ευτυχώς σχεδόν όλα μπορούν να γίνουν μέσω ενός κινητού ή υπολογιστή. Από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, μπορείτε να βρείτε ότι ακριβώς δηλώνει ο εργοδότης σας. Δείτε τις άδειες που έχετε πάρει και τι δικαιούστε.

Συγκεκριμένα μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και με κωδικούς Taxisnet, μπορείτε να επισκεφτείτε στην σελίδα https://employees.yeka.gr/(S(xnmk22csd5e2bmfanvad2ov0))/default.aspx και να επιλέξετε την κατηγορία Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, και μόλις «κλικάρετε» τις ημερομηνίες που θέλετε θα εμφανιστούν αναλυτικά ότι δηλώνει ο εργοδότης σας.

Τι άλλα μπορείτε να βρείτε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών). Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας. Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία

E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας. Ε3.5:Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών (έναρξη εφαρμογής από 01.10.2019)

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται και περιλαμβάνονται στα αποσπάσματα των στοιχείων-εντύπων η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από εργοδότη, λοιπούς κατά περίπτωση υπόχρεους και εργαζόμενο, αποτελούν ευθύνη της επιχείρησης/εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων που υποβάλλουν τα στοιχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων περί απασχόλησης.

Η επιχείρηση/εργοδότη είναι υπεύθυνος για ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει την επιχείρηση/εργοδότη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Πόση άδεια δικαιούστε

Επιπλέον μπορείτε να δείτε πόση άδεια δικαιούστε μέσω του ΚΕ.Π.Ε.Α. και χωρίς κωδικούς Taxisnet, το μόνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι η ημερομηνία πρόσληψης σας.

Για να επισκεφτείτε την σελίδα, πατήστε τον σύνδεσμο https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α.

Το ΚΕ.Π.Ε.Α. στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους εργαζόμενους, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Επίσης οι άνεργοι έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για θέματα απασχόλησης, ενώ οι εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν προσωπικό μέσω μιας σύγχρονης on line εφαρμογής.

ΠΗΓΗ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ NEWS.( Read More )