Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εθνική Πινακοθήκη: 17 εποχικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά 17 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εθνικής Πινακοθήκης καθώς και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη της Εθνικής Πινακοθήκης είναι οι εξής:

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων – 13 θέσεις
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Μουσείων – 3 θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Γλυπτικής) με ειδίκευση λίθου ή κεραμικού ή μετάλλου ή γύψου – 1 θέση

Να σημειωθεί ότι το προσωπικό φύλαξης που θα επιλεγεί θα εργαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της, Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα, και στο Άλσος Eλληνικού Στρατού, στο Γουδή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μιχαλακοπούλου 1, ΤΚ 11634, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More