Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορονοϊό Covid-19

Χρήσιμες πληροφορίες για τους εργαζόμενους για την ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, έδωσε στη δημοσιότητα το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Mε την υπ’ αριθμ. 93108/13-10-2022 (ΦΕΚ Β΄5304) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρατάθηκε μέχρι την 31-01-2023 η ισχύς της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.Η εν λόγω άδεια δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα

Επιδότηση ειδικής άδειας ασθενείας: Η εν λόγω άδεια συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, δεν απαιτούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις υπό τις οποίες λαμβάνει ο εργαζόμενος παροχές ασθενείας, αλλά αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Η ασθένεια διαρκεί έως και την τελευταία ημέρα της ειδικής άδειας ασθένειας.

Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας ασθένειας, για την παράταση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανότητας για εργασία, οι οποίες βεβαιώνονται στην ιατρική γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες ειδικής άδειας ασθένειας.Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι αυτός δεν παρείχε την εργασία του εξ αποστάσεως.

Η ειδική άδεια ασθενείας αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ήλθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και πρέπει να τεθεί σε περιορισμό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για όσες ημέρες ορίζονται από αυτά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4722/2020, περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία, ο εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές του κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Κατά την επάνοδό του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναπληρώσει το σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής σε περιορισμό».

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More