ΕΚ: Σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το κλίμα και κατά της ενεργειακής φτώχειας

Στρασβούργο, Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα ενέκρινε με 479 ψήφους υπέρ, 103 ψήφους κατά και 48 αποχές η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ταμείο θα ωφελήσει τα νοικοκυριά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους χρήστες των μεταφορών που είναι ευάλωτοι και πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το Ταμείο θα συμπληρώνει τους χρηματοδοτικούς πόρους των κρατών μελών προς δύο κατευθύνσεις. Με προσωρινά μέτρα άμεσης εισοδηματικής στήριξης (όπως μείωση των ενεργειακών φόρων και τελών) για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των οδικών μεταφορών και των καυσίμων θέρμανσης και μακροχρόνιες διαρθρωτικές επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μετάβαση από τις ιδιωτικές στις δημόσιες συγκοινωνίες, την από κοινού χρήση αυτοκινήτων και την από κοινού χρήση αυτοκινήτων («car pooling» και «car sharing») και τη χρήση ενεργών τρόπων μεταφοράς, όπως η ποδηλασία. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα, κουπόνια, επιδοτήσεις ή δάνεια μηδενικού επιτοκίου.

Το χρηματοδοτικό κονδύλι του Ταμείου αποτελεί εκτίμηση βάσει του ποσού που αντιστοιχεί στο 25% των αναμενόμενων εσόδων που συνδέονται με την ένταξη των εμπορικών οδικών μεταφορών και των κτιρίων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, το οποίο θα συμπληρώνεται από έσοδα από τον πλειστηριασμό 150 εκατομμυρίων πρόσθετων δικαιωμάτων ΣΕΔΕ.

Για την περίοδο έως το 2027, το συνολικό ποσό εκτιμάται από το Κοινοβούλιο σε 16,39 δισ. ευρώ, με δυνατότητα επίτευξης συνολικού ύψους 72 δισ. έως το 2032 υπό το πρίσμα των επόμενων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και της μελλοντικής ένταξης των ιδιωτικών κτιρίων και των οδικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ.

 

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

Generated by Feedzy