Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: Κοινωνικό Φαρμακείο με εθελοντές φαρμακοποιούς

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό πράξης/ΟΠΣ 5001658.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μία ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης, η οποία παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό την πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη πολιτών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Η δομή στεγάζεται επί της οδού Μοναστηρίου 53-55, λειτουργεί καθημερινά και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους δικαιούχους.
Για την εθελοντική προσφορά Φαρμακοποιών, παρακαλείται η αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσω της απασχόλησής τους στον χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου, επί της οδού Μοναστηρίου 53-55.
Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εθελοντή και να την αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου[email protected]
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση: FORMA ETHELONTI (2)

Στους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση για τις υπηρεσίες τους.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More