Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά των ακτών της Μαγνησίας

Μετά από τις εκθέσεις δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο, που αφορούν σε αποτελέσματα αναλύσεων νερών κολύμβησης Νομού Μαγνησίας, των δειγμάτων που λήφθηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου του έτους 2022 από σημεία δειγματοληψιών που έχουν καθορισθεί αρμοδίως σε ακτές όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την καταλληλότητα των ακτών της Μαγνησίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, κινούμενη πάντοτε στο πλαίσιο τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης, της έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων, της ανάγκης για την συστηματική παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς ελέγχους θαλασσινού νερού στις κολυμβητικές ακτές όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, κατά την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του έτους 2022.

Με βάση τις μετρήσεις, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι σε όλες και στις πλησιέστερες ακτές στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Απαγορεύεται η κολύμβηση

στην θάλασσα των παρακάτω ακτών του Νομού Μαγνησίας: α. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια φορτοεκφόρτωσης πλοίων, παράκτιες εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης βιομηχανιών, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων κλπ. β. Στη θαλάσσια περιοχή Λιμένος Βόλου, από Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι Πευκάκια και σε ζώνη 200 μέτρων από κάθε πλευρά της εισόδου των λιμενικών εγκαταστάσεων «ΑΓΕΤ Ηρακλής» και «ΕΛΙΝ» στην Αγριά και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή προτείνονται σχετικές σημάνσεις από τις τοπικές υγειονομικές Αρχές. γ. Σε ζώνη 300 μέτρων από κάθε πλευρά του στομίου εκβολής του αγωγού εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Βόλου (ακρωτήριο Αγκίστρι μέχρι Άγιο Στέφανο). δ. Στην περιοχή Πλατάνου 300 μέτρα από κάθε πλευρά της εκβολής Πλατανορέματος. ε. 300 μέτρα από κάθε πλευρά στις θέσεις εκβολής υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων εργοστασίου βιολογικής επεξεργασίας. στ. Σε ζώνη 50 μέτρων από κάθε πλευρά των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων. 2. Με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενήργησε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων σε ακτές όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, τα νερά κολύμβησης κρίνονται κατάλληλα. 

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη τόνισε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως κάθε χρόνο, ξεκίνησε έγκαιρα και πριν την έναρξη της νέας κολυμβητικής περιόδου τις δειγματοληψίες σε κολυμβητικές ακτές. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, προκειμένου να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τα όρια της καταλληλότητας του θαλασσινού νερού, με μοναδικό σκοπό την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More