Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη Σκάλα Λακωνίας

Ξεκίνησε η λειτουργία της 3ης και τελευταίας μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στην Σκάλα της Λακωνίας, που θα εξυπηρετεί το σύνολο των δήμων του νομού.

Ήδη μεταφέρθηκαν τα πρώτα απορρίμματα προς διαχείριση από το δήμο της Σπάρτης, ενώ σταδιακά θα παραλαμβάνει σκουπίδια και από τους υπόλοιπους δήμους.

Σύμφωνα δηλώσεις, το προσωπικό που θα απασχολείται στη μονάδα της Σκάλας, θα προέρχεται – κατά βάση – από την ευρύτερη περιοχή για την οποία εξετάζεται να υπάρξουν και άλλα ανταποδοτικά οφέλη.

Οι δήμοι της Πελοποννήσου θα πρέπει τώρα να επενδύσουν και στην ανακύκλωση, ώστε, εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, να προκύψει και μείωση του κόστους διαχείρισης, μέσα απ’ την μείωση του όγκου των σκουπιδιών που θα παραδίδονται στις μονάδες.

Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα και οι μελέτες για την αποκατάσταση των πολλών χωματερών σ’ όλη την Περιφέρεια.

Όπως είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Γιώργος Αγραφιώτης, η παράδοση της μονάδας της Σκάλας, σημαίνει ότι ξεκίνησε στο 100% η κανονική διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Ξεκίνησε να λειτουργεί και η 3η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Σκάλα της Λακωνίας

Η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ – Ενεργειακή για τη μονάδα της Σκάλας

Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

“Μεταξύ των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της νέας μονάδας συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) βρίσκεται πλησίον της μονάδας, γεγονός που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των μεταφορών των απορριμμάτων και του υπολείμματος.

Συνολικά, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί μία επένδυση ύψους 152 εκατ. ευρώ (62,5 εκατ. επιδότηση ΕΣΠΑ), η οποία προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία:

– Τριών Μονάδων Μεταβατικής διαχείρισης (ΜΜΔ) και τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας 200.000 τν/έτος.

– Τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

– Δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Οι ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ, έχουν χωροθετηθεί σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία και οι ΣΜΑ σε Κορινθία και Αργολίδα, ώστε η παραλαβή των απορριμμάτων να γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους δήμους.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει εκκινήσει ήδη, η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην μονάδα της Παλαιόχουνης Αρκαδίας, καθώς και η μεταβατική διαχείριση στη μονάδα της Καλλιρόης Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν δημιουργηθεί 800 θέσεις εργασίας, κατά την κατασκευαστική περίοδο και προβλέπονται 200 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας, κατά την περίοδο λειτουργίας, δηλαδή για τα επόμενα σχεδόν 30 χρόνια (27 έτη), χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτές η τόνωση της έμμεσης απασχόλησης από τη λειτουργία του έργου στην περιοχή (μεταφορές, εμπορία ανακυκλώσιμων, ενδιαίτηση προσωπικού κλπ.).

Η θέση του έργου, σε πλήρη λειτουργία, αποτρέπει  από την ταφή και  αξιοποιεί  τουλάχιστον το 65% των βιοαποδομήσιμων υλικών, εκτρέπει από την ταφή, 50.000 τόνους υγρών αποβλήτων, ενώ θα παράγεται πράσινη ενέργεια, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 6.000 νοικοκυριών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκλυση 24.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Το έργο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, έχει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά, με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης, στην πηγή των δήμων, ενώ εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας”.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More