Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024

Κεντρική Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Yποβολή αιτήσεων υποτροφιών για τους Φαρσαλινούς υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων

Ο πρ. διπλωμάτης καθηγητής, Dr.Παναγιώτης Κυζερίδης και ο Δήμαρχος Φαρσάλων, Μάκης Εσκίογλου προκήρυξαν τη χορήγηση τριών επαίνων αριστείας για τους  Φαρσαλινούς υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022, που θα συμπληρώσουν τις απόλυτα υψηλότερες βαθμολογίες εισαγωγής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα χρηματικά βραβεία επαίνων θα διατεθούν από τον Dr. Παναγιώτη Κυζερίδη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι δημότες Φαρσάλων και
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 να αποφοίτησαν από Γενικό Λύκειο Φαρσάλων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Στοιχεία επικοινωνίας(όνομα, τηλέφωνο και e-mail)
Aντίγραφο απολυτηρίου Γεν. Λυκείου και βεβαίωση βαθμολογίας πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ

 Ο Δήμος Φαρσάλων θα συγκροτήσει ειδική τριμελή επιτροπή κρίσης και ελέγχου των δικαιολογητικών στην οποία θα συμμετάσχει και η Όλγα Κυζερίδη ως εκπρόσωπος του Dr.Παναγιώτη Κυζερίδη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, από σήμερα 15 Ιουλίου έως τις 20 του μηνός.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι τρείς χρηματικοί έπαινοι που θα χορηγηθούν στους τρείς αριστεύσαντες υποψηφίους του 2022 είναι ισόποσοι και ανέρχονται στα 1000 ευρώ έκαστος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου Άννα Φλωρά στα τηλέφωνα 2491350116 ή στο e-mail:[email protected]

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More